Valberedeningen

Valberednignen är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse. Wikipedia

Kontakt: valberedningen@sko.miun.se

Valberedningen ansvarar enligt §5. Val i Stadgan:

  • Att utlysa och bereda de val som ska förrättas av medlemsmötet
  • Att presentera ett förslag av valbara kandidater på medlemsmötet
  • Att beakta tystnadsplikt inom nomineringsperioden avseende inkomna nomineringar/kandidaturer
  • Att agera valnämnd under medlemsmötet

2016s valberedning

  • Alle Garzon
  • Bram van der Kraan
  • Fredrik Alm
  • Simon Lindström
  • Sofia Carlsson