Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
utskott [2016/03/21 13:34]
127.0.0.1 extern redigering
utskott [2016/04/10 17:30] (aktuell)
Rad 9: Rad 9:
 ===== Från stadgan ===== ===== Från stadgan =====
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-Kapitel 8 Sektioner och Utskott+Kapitel 8 Sektioner och utskott
  
 § 8.1 Ändamål\\ § 8.1 Ändamål\\
-Sektionerna har i uppgift att företräda studenter inom sektionens verksamhetsområde,​ både i utbildningspolitiska och studiesociala frågor samt att tillsätta studentrepresentanter inom sitt verksamhetsområde. Sektionens verksamhetsområde är en eller flera institutioner.+Sektionerna har i uppgift att företräda studenter inom sektionens verksamhetsområde,​ både i utbildningspolitiska och studiesociala frågor samt tillsätta studentrepresentanter inom sitt verksamhetsområde. Sektionens verksamhetsområde är en eller flera avdelningar.
  
-Utskott har i uppgift att bredda och berika ​kårens ​verksamhet gentemot dess medlemmar, vars minsta gemensamma nämnare är ett intresseområde+Utskott har i uppgift att bredda och berika ​Kårens ​verksamhet gentemot dess medlemmar, vars minsta gemensamma nämnare är ett intresseområde.
- +
-Sektionernas och utskottens verksamhet regleras av denna stadga, kårens arbetsordning samt andra av kåren beslutade riktlinjer och beslut.+
  
 § 8.2 Sammansättning\\ § 8.2 Sammansättning\\
-Sektioner och Utskott ​kan endast bestå av kårens ​medlemmar och sammansättningen regleras av sektionens/utskottets egen arbetsordning. Alla medlemmar har rätt att delta och påverka verksamheten.  +Sektioner och utskott ​kan endast bestå av Kårens ​medlemmar och sammansättningen regleras av sektionens ​eller utskottets egen arbetsordning. Alla medlemmar har rätt att delta och påverka verksamheten. ​
- +
-Sektionsstyrelse inklusive sektionsordförande och utskottsordförande utses av medlemmarna på medlemsmöte.+
  
 § 8.3 Åligganden\\ § 8.3 Åligganden\\
-Det åligger ​Sektioner ​och Utskottet ​att: +Det åligger ​sektioner ​och utskottet ​att: 
-  ​för godkännande inlämna riktlinjer och mål samt ekonomisk ram över verksamheten för  +  ​*  ​för godkännande inlämna riktlinjer och mål samt ekonomisk ram över verksamheten för kommande verksamhetsår inför Höstmötet,​ 
-  ​för godkännande inlämna verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår inför Vårmötet +  ​*  ​för godkännande inlämna verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår inför Vårmötet, 
-  ​hålla sig informerad om kårens övriga verksamhet +  ​*  ​hålla sig informerad om kårens övriga verksamhet, 
-  ​bidra till att ge studenterna kunskap om kårens ​verksamhet +  ​*  ​bidra till att ge studenterna kunskap om Kårens ​verksamhet, 
-  ​följa utsatt budget och verksamhetsplan +  ​*  ​följa utsatt budget och verksamhetsplan, 
-  ​alltid behandla studentärenden med tystnadsplikt såvida inte berörd part först givit sitt  +  ​*  ​alltid behandla studentärenden med tystnadsplikt såvida inte berörd part först givit sitt godkännade att bryta denna, 
-  ​ge personlig service till kårens medlemmar vid studentärenden +  ​*  ​ge personlig service till kårens medlemmar vid studentärenden, 
-  ​vara representerade på medlemsmöte+  ​*  ​vara representerade på medlemsmöte.
  
 Det åligger sektionsstyrelsen/​utskottets ordförande att bära det yttersta ansvaret för dess verksamhet inför medlemsmötet. Det åligger sektionsstyrelsen/​utskottets ordförande att bära det yttersta ansvaret för dess verksamhet inför medlemsmötet.
  
 § 8.4 Överträdelser och överklagan\\ § 8.4 Överträdelser och överklagan\\
-Medlem av kåren ​har rätt att överklaga ​utskotts/​sektionsbeslut ​till kårstyrelsen. Kårstyrelsen har rätt att undanröja sektions/utskottsbeslut som strider mot denna stadga, ​kårens ​arbetsordning samt andra av kåren beslutade riktlinjer och beslut.+Medlem av Kåren ​har rätt att överklaga ​sektions- eller utskottsbeslut ​till Kårstyrelsen. Kårstyrelsen har rätt att undanröja sektions- eller utskottsbeslut som strider mot denna stadga, ​Kårens ​arbetsordning samt andra av kåren beslutade riktlinjer och beslut
 + 
 +Kårstyrelsen har rätt att suspendera sektionsstyrelse eller utskottspresidium som brutit mot Kårens stadga, riktlinjer och beslut eller i övrigt agerat på sätt som skadar Kåren som organisation eller uppenbart motverkat Kårens syfte. Sådant beslut ska tas med två tredjedelars (2/3) majoritet och fastställas på kommande medlemsmöte.
  
 § 8.5 Inrättande och Upplösning\\ § 8.5 Inrättande och Upplösning\\
-Beslut om att inrätta eller upplösa ​Sektioner ​och Utskott ​tas på medlemsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet. +Beslut om att inrätta eller upplösa ​sektioner ​och utskott ​tas på medlemsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet.
- +
-Kårstyrelsen har rätt att upplösa sektion eller utskott som brutit mot kårens stadga, riktlinjer och beslut eller i övrigt agerat på sätt som skadar kåren som organisation eller uppenbart motverkat kårens syfte. Sådant beslut ska tas med två tredjedelars (2/3) majoritet och fastställas på kommande medlemsmöte.kommande verksamhetsår inför Höstmötetgodkännande att bryta denna+
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-**Källa:** [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B_BPmBhGoFBAMm92SGRJOHBWNTg|Stadga 2015]] +**Källa:** [[https://​drive.google.com/​a/sko.miun.se/​file/​d/​0B_BPmBhGoFBATW82UkY1MXVNcFk/​view|Stadgar 2016]]
- +
-<WRAP center round box 100%> +
-=== Högskolelagen SFS 1992:1434, § 8.1 ändamål === +
- +
-Sektionerna har i uppgift att företräda studenter inom sektionens verksamhetsområde,​ både i utbildningspolitiska och studiesociala frågor samt att tillsätta studentrepresentanter inom sitt verksamhetsområdeSektionens verksamhetsområde är en eller flera institutioner. +
- +
-[[Utskott]] har i uppgift att bredda och berika kårens verksamhet gentemot dess medlemmar, vars minsta gemensamma nämnare är ett intresseområde. +
- +
-Sektionernas och utskottens verksamhet regleras av denna stadga, kårens arbetsordning samt andra av kåren beslutade riktlinjer och beslut. +
-</​WRAP>​+
  
  • utskott.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/10 17:30
  • (extern redigering)