Styrdokument

Vi har en samling dokument som beskriver hur vi ska bedriva vår verksamhet; stadgarna, arbetsordningen, policydokument och andra dokument.

Kapitel 11 Ändring av Styrdokument

§ 11.1 Ändring av stadga, åsiktsprogram eller policydokument
För att ändring av stadga, utbildningspolitiskt åsiktsprogram, eller policydokument ska gälla fordras bifall med minst två tredjedelars (2/3) majoritet på ordinarie Höst- eller Vårmöte. Ändring av redaktionell karaktär utförs av Kårstyrelsen och rapporteras på närmast följande Höst- eller Vårmöte.

§ 11.2 Ändring av arbetsordning
För slutgiltig ändring av fastställd arbetsordning fordras bifall av två på varandra följande ordinarie Kårstyrelsemöten.

Källa: Stadgar 2016

  • styrdokument.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/10 17:32
  • (extern redigering)