Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
studieblocket [2016/03/21 11:34]
127.0.0.1 extern redigering
studieblocket [2016/06/07 08:45] (aktuell)
kaaven
Rad 1: Rad 1:
 ====== Studieblocket ====== ====== Studieblocket ======
-  * Rutat och linjerat block med reklam som vi får gratis att dela ut till studenter. +Rutat och linjerat block med reklam som vi får gratis att dela ut till studenter ​från [[http://​studieblocket.se/​student/​|studieblocket.se]]. På [[https://​drive.google.com/​a/​sko.miun.se/​folderview?​id=0B_BPmBhGoFBATUsxYzFvWHM1c2c&​usp=sharing|driven]] ligger material för den A4 sida vi har till förfoga tillsammans ​med [[http://​studentkarenisundsvall.se/​|Studentkåren i Sundsvall]], vi har också ​våra loggor ​på framsidan. 
-  * Vi har en hel A4 (insidan på omslaget) samt omslaget ​till vårt förfogande (delar ​med Studentkåren i Sundsvall+ 
-  * På omslaget har vi och Studentkåren i Sundsvall ​våra loggor +Det skickas ​ut 2ggr/termin och vi får påminnelse om när vi behöver skicka in vårt material, ansvaret ligger på [[presidiet]] att fixa det.
-  * På insidan har vi en text om studentkårerna +
-  ​* ​Det skickas 2ggr/termin och vi får påminnelse om när vi behöver skicka in vårt material+
  
 Kontaktperson på Studieblocket är Robin Högrelius: [[robin.hogrelius@rtmab.com]]. Kontaktperson på Studieblocket är Robin Högrelius: [[robin.hogrelius@rtmab.com]].
- 
-Mer information hittar man på driven. 
- 
  • studieblocket.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/06/07 08:45
  • av kaaven