Studieblocket

Rutat och linjerat block med reklam som vi får gratis att dela ut till studenter från studieblocket.se. På driven ligger material för den A4 sida vi har till förfoga tillsammans med Studentkåren i Sundsvall, vi har också våra loggor på framsidan.

Det skickas ut 2ggr/termin och vi får påminnelse om när vi behöver skicka in vårt material, ansvaret ligger på Presidiet att fixa det.

Kontaktperson på Studieblocket är Robin Högrelius: robin.hogrelius@rtmab.com.

  • studieblocket.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/06/07 08:45
  • av kaaven