Studentrepresentationssamordnare

Ansvarar för att Studentkåren finns representerad i råd och grupper inom universitetet för ett ökat studentinflytande.

”SiÖ ska verka för att utveckla och förbättra studenternas inflytande över sin utbildning och bedriva aktivt påverkansarbete samt arbeta för att förbättra studenternas studiesociala situationer och skapa förutsättningar för värdefullt nätverkande. - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Se till att Kåren har studentrepresentanter i de råd och grupper som är öppna för studenter
  • Informera kårmedlemmar och universitetet om regler kring studentrepresentation
  • Ha lista över råd och grupper som är öppna för studentrepresentation och uppdatera denna med kontaktuppgifter till valda representanter

Planerade aktiviteter 2016

  • Skapa ett dokument med alla råd och grupper som är öppna för studentrepresentation
  • Fylla dessa platser för en fullständig representation
  • Skapa rutin kring överlämning och val av studentrepresentanter
  • studentrepresentationssamordnare.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/18 15:35
  • (extern redigering)