Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
studentrepresentanter [2016/01/14 13:08]
kaaven
studentrepresentanter [2016/03/21 11:34] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 ====== Studentrepresentanter ====== ====== Studentrepresentanter ======
-Studentrepresentanter är de studenter som är valda av kårstyrelsen att representera studenterna. Sektionerna rekryterar och nominerar studenter till ÄK, ämneskollegium och programråd. Alla som är kårmedlemmar kan vara studentrepresentanter. ​+Studentrepresentanter är de studenter som är valda av kårstyrelsen att representera studenterna. Sektionerna rekryterar och nominerar studenter till [[äk|ämneskollegium]] och [[programråd]]. Alla som är kårmedlemmar kan vara studentrepresentanter. ​
  
 I fakultetsråden och de centrala råden sitter ofta kårstyrelseledamöter eller presidiet och där ges även ett  [[arvode]]. I fakultetsråden och de centrala råden sitter ofta kårstyrelseledamöter eller presidiet och där ges även ett  [[arvode]].
  
 Det är skriven en [[https://​docs.google.com/​a/​sko.miun.se/​document/​d/​184lPMHCMtDCKznAcyZGSZ1FmNoKZPPvgZbOkUBKcC38/​edit?​usp=sharing|Lathund]] för studentrepresentanterna. Det är skriven en [[https://​docs.google.com/​a/​sko.miun.se/​document/​d/​184lPMHCMtDCKznAcyZGSZ1FmNoKZPPvgZbOkUBKcC38/​edit?​usp=sharing|Lathund]] för studentrepresentanterna.
- 
  
  
  • studentrepresentanter.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)