Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
studentombud [2015/11/17 14:13]
kaaven
studentombud [2016/03/21 11:34] (aktuell)
Rad 7: Rad 7:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Vårt Studentombudet ​heter Anders Lundgren och har kontor i [[Studenternas hus]]; på första våningen in till höger. ​+Vårt studentombud ​heter Anders Lundgren och har kontor i [[Studenternas hus]]; på första våningen in till höger. ​
  
 ===== Funktion ===== ===== Funktion =====
-Studentkåren i Östersund har sedan våren 2015 ett studentombud som tar emot och hanterar alla studentärenden. Ett studentärende ​kan antingen vara att en student vill ha hjälp med att rätta till ett fel eller när en student vill påtala att något ​inte var bra men inte nödvändigtvis att något skall göras för just denne. Exempel på studentärenden ​kan vara att tentan ​inte lämnas ​tillbaka i rätt tid eller att föreläsare kräver obligatorisk närvaro fast det inte finns stöd för det i kursplanen. ​Ett studentärende kan även vara ett klagomål på något som rent juridiskt är korrekt men som slår fel mot studenterna. Det finns inga egentliga begränsningar för vad som är ett studentärende,​ fråga så reder vi ut saken tillsammans. ​+Studentkåren i Östersund har sedan våren 2015 ett studentombud som tar emot och hanterar alla studentärenden. Ett studentärende ​är ett individuellt ärende där du som student upplever dig orättvist behandlad ​eller felbehandlad av universitetet på något ​vis. Exempel på studentärenden
 +1. Tentan lämnas ​inte tillbaka i tid (inom 15 arbetsdagar) 
 +2. En föreläsare kräver obligatorisk närvaro fast det inte finns stöd för det i kursplanen 
 +3Trakasserier eller diskriminering
  
-Studentombudet hjälper alla studenter oavsett om de är medlemmar i kåren eller inte men graden av hjälp skiljer sig åt. Studenter som inte är medlemmar får rådgivning om lagar och regler samt hur studenten själv kan lösa problemet medan medlemmar även får hjälp där studentombudet ​kan företräda dem i möten med universitetet. Enda undantaget är när ärendet är av en systemisk karaktär dvs. när en hel kurs är drabbad.+Studentombudet hjälper alla studenter oavsett om de är medlemmar i kåren eller inte men graden av hjälp skiljer sig åt. Studenter som inte är medlemmar får rådgivning om lagar och regler samt hur studenten själv kan lösa problemet medan medlemmar även kan företrädas av studentombudet ​i möten med universitetet. ​
  
 Studentombudet jobbar också förebyggande på olika sätt till exempel genom att utreda hur universitetet hanterar olika ärenden och i förekommande fall påpeka vad de behöver ändra för att problem inte skall uppstå för studenterna. Studentombudet jobbar också förebyggande på olika sätt till exempel genom att utreda hur universitetet hanterar olika ärenden och i förekommande fall påpeka vad de behöver ändra för att problem inte skall uppstå för studenterna.
  
 Varje år sammanställs och analyseras studentärendena i en årsredovisning som skickas till universitetet. I årsredovisningen finns också förslag på åtgärder. Genom årsredovisningarna kan problemområden bevakas och eventuella åtgärder följas upp. Varje år sammanställs och analyseras studentärendena i en årsredovisning som skickas till universitetet. I årsredovisningen finns också förslag på åtgärder. Genom årsredovisningarna kan problemområden bevakas och eventuella åtgärder följas upp.
-Studentombudet är beroende av att studenterna hör av sig när de stöter på problem inga frågor är för stora eller små att ta upp.+Studentombudet är beroende av att studenterna hör av sig när de stöter på probleminga frågor är för stora eller små att ta upp.
  • studentombud.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)