Studentombud

Anders Lundgren
Studentombud
studentombud@sko.miun.se
Tel: 070 - 662 17 51.

Vårt studentombud heter Anders Lundgren och har kontor i Studenternas hus; på första våningen in till höger.

Studentkåren i Östersund har sedan våren 2015 ett studentombud som tar emot och hanterar alla studentärenden. Ett studentärende är ett individuellt ärende där du som student upplever dig orättvist behandlad eller felbehandlad av universitetet på något vis. Exempel på studentärenden; 1. Tentan lämnas inte tillbaka i tid (inom 15 arbetsdagar) 2. En föreläsare kräver obligatorisk närvaro fast det inte finns stöd för det i kursplanen 3. Trakasserier eller diskriminering

Studentombudet hjälper alla studenter oavsett om de är medlemmar i kåren eller inte men graden av hjälp skiljer sig åt. Studenter som inte är medlemmar får rådgivning om lagar och regler samt hur studenten själv kan lösa problemet medan medlemmar även kan företrädas av studentombudet i möten med universitetet.

Studentombudet jobbar också förebyggande på olika sätt till exempel genom att utreda hur universitetet hanterar olika ärenden och i förekommande fall påpeka vad de behöver ändra för att problem inte skall uppstå för studenterna.

Varje år sammanställs och analyseras studentärendena i en årsredovisning som skickas till universitetet. I årsredovisningen finns också förslag på åtgärder. Genom årsredovisningarna kan problemområden bevakas och eventuella åtgärder följas upp. Studentombudet är beroende av att studenterna hör av sig när de stöter på problem, inga frågor är för stora eller små att ta upp.

  • studentombud.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)