Sektions- och utskottssamordnare

Arrangerar ordföranderåd och fungerar som kårens kontaktperson mot sektioner och utskott.

”SiÖ ska tillhandahålla plattformar för samverkan, såsom ordföranderådet, där kårens organ kan utbyta erfarenheter och idéer samt stärka processen för beslutsfattande. Genom att stärka gemenskapen får studentkåren en tydligare identitet och inflytande.” - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Skapa en plattform för sektioner och utskott att mötas på
  • Arrangera ordföranderåd sista onsdagen varje månad
  • Vara kommunikatör mellan ordföranderåd och kårstyrelse

Planerade aktiviteter 2016

  • Skapa förutsättningar för bättre samverkan mellan sektioner och utskott
  • Genom ordföranderådet utveckla kårverksamheten
  • Strategiskt planera och samordna sektioners och utskotts aktiviteter
  • sektions-_utskottssamordnare.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/05/02 16:09
  • av tobias