Samarbetsansvarig

Ansvarar för att Kårens foermaner hålls uppdaterade, att skaffa nya kårrabatter som kårensmedlemmar vill ha och har övergripande ansvar för kårens samarbeten på lokalnivå.

”SiÖ ska följa sina åtaganden i de samarbetsavtal som finns, i huvudsak Win-win avtalet med Mittuniversitetet, Mittös Handlingsplan med kommun samt avtalet med ÖSIS (Östersunds Studenters Idrottssällskap). Vi ska även uppmuntra till ytterligare samarbeten och samverkan, med lokala aktörer och övriga campusorter.” - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Se till att kårrabatter hålls uppdaterade
  • Ordna nya kårrabatter i Östersund
  • Hålla god kontakt med lokala aktörer för att främja samarbeten
  • Skapa strukturer vad gäller vilka rabattavtal som är aktiva och vilka företag, samt kontaktpersoner, som står bakom dessa

Planerade aktiviteter 2016

  • Revidera rabattavtal för att sättas till 1 års perioder
  • Ta fram dokumentation för vilka företag som kåren har rabattavtal med
  • Se över hur information om kårrabatter kan nås ut till kårensmedlemmar
  • samarbetsansvarig.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/07 07:07
  • (extern redigering)