Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
roll-ups [2016/08/31 06:56]
linus
roll-ups [2016/09/27 12:52] (aktuell)
linus
Rad 1: Rad 1:
 ====== Roll-ups ====== ====== Roll-ups ======
-Roll-ups kan beställas från vaktmästeriet på Mittuniversitetet.+Roll-ups kan beställas från vaktmästeriet på Mittuniversitetet. Studentkåren har fyra stycken roll-ups som beställdes september 2016. En av dessa roll-ups står utanför servicecenter i Hus G. De övriga tre roll-upsen finns i Kårens förråd i Hus A. Studentkåren får endast ha en permanent roll-up utanför servicecenter,​ övriga roll-ups får endast användas under kortvariga evenemang. Permanenta roll-ups får ej finns på andra delar av campusområdet
  • roll-ups.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/09/27 12:52
  • av linus