Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

rekryterings-_premieringsansvarig [2016/04/20 05:03] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +====== Rekryterings- & premieringsansvarig ======
 +Ansvarar för att premiera Studentkårens aktiva medlemmar (verksamma inom utskott och sektion) och att insatser görs för att tydliggöra medlemskapets samlade värde för att attrahera nya medlemmar.
  
 +//”SiÖ ska premiera sina aktiva och göra det ideella arbete förmånligt.”//​ - [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B_BPmBhGoFBASjZWTWM1am9aaGc/​view|Verksamhetsplan 2016]]
 +
 +//​”Studentkåren i Östersund, ska verka för att synliggöra verksamheten så att förståelsen för kårens funktion och syfte ökar samt att strukturen uppfattas som transparent såväl inifrån som utifrån. Värdet i kårmedlemskapet ska också vara tydligt.”// ​ - [[https://​drive.google.com/​file/​d/​0B_BPmBhGoFBASjZWTWM1am9aaGc/​view|Verksamhetsplan 2016]]
 +
 +**Övergripande ansvar**
 +  * Se till att Studentkårens aktiva medlemmar premieras för sitt ideella arbete
 +  * Tillgodose att insatser bedrivs för rekrytering av nya medlemmar
 +
 +**Planerade aktiviteter 2016**
 +  * Planera så kallat Kårseks för att premiera kårens aktiva medlemmar.
 +  * Ta fram en strategi för rekrytering av nya medlemmar till höstterminens start och Introduktionsperiod.
 +  * Regelbundet bjuda kårens aktiva medlemmar på Kårlunch i restaurang Cultum med utrymme för tankar, diskussion och inspiration.
  • rekryterings-_premieringsansvarig.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/20 05:03
  • (extern redigering)