Rekryterings- & premieringsansvarig

Ansvarar för att premiera Studentkårens aktiva medlemmar (verksamma inom utskott och sektion) och att insatser görs för att tydliggöra medlemskapets samlade värde för att attrahera nya medlemmar.

”SiÖ ska premiera sina aktiva och göra det ideella arbete förmånligt.” - Verksamhetsplan 2016

”Studentkåren i Östersund, ska verka för att synliggöra verksamheten så att förståelsen för kårens funktion och syfte ökar samt att strukturen uppfattas som transparent såväl inifrån som utifrån. Värdet i kårmedlemskapet ska också vara tydligt.” - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Se till att Studentkårens aktiva medlemmar premieras för sitt ideella arbete
  • Tillgodose att insatser bedrivs för rekrytering av nya medlemmar

Planerade aktiviteter 2016

  • Planera så kallat Kårseks för att premiera kårens aktiva medlemmar.
  • Ta fram en strategi för rekrytering av nya medlemmar till höstterminens start och Introduktionsperiod.
  • Regelbundet bjuda kårens aktiva medlemmar på Kårlunch i restaurang Cultum med utrymme för tankar, diskussion och inspiration.
  • rekryterings-_premieringsansvarig.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/20 05:03
  • (extern redigering)