Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
prissaettning [2018/02/05 10:51]
karexpeditionen [Prissättning på kåraktiviteter]
prissaettning [2018/02/05 10:51] (aktuell)
karexpeditionen
Rad 2: Rad 2:
   * Vid all försäljning ska det finnas en prisskillnad mellan kårmedlemmar och övriga studenter.   * Vid all försäljning ska det finnas en prisskillnad mellan kårmedlemmar och övriga studenter.
   * Priset för studenter som inte är kårmedlemmar ska vara minst 50% högre än det pris som gäller för kårmedlemmar. Regeln gäller för kårmedlemspriser upp till 199 SEK.   * Priset för studenter som inte är kårmedlemmar ska vara minst 50% högre än det pris som gäller för kårmedlemmar. Regeln gäller för kårmedlemspriser upp till 199 SEK.
-* Vid kårmedlemspriser som uppgår till 200 SEK eller mer gäller minst 100 SEK prispåslag för övriga studenter.+  ​* Vid kårmedlemspriser som uppgår till 200 SEK eller mer gäller minst 100 SEK prispåslag för övriga studenter.
  
 Regler för prissättning [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1coM200uBfoXo6kNndpPF7DvEKXmxwUSC/​view?​usp=sharing]] Regler för prissättning [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1coM200uBfoXo6kNndpPF7DvEKXmxwUSC/​view?​usp=sharing]]
  • prissaettning.txt
  • Senast uppdaterad: 2018/02/05 10:51
  • av karexpeditionen