Prissättning på kåraktiviteter

  • Vid all försäljning ska det finnas en prisskillnad mellan kårmedlemmar och övriga studenter.
  • Priset för studenter som inte är kårmedlemmar ska vara minst 50% högre än det pris som gäller för kårmedlemmar. Regeln gäller för kårmedlemspriser upp till 199 SEK.
  • Vid kårmedlemspriser som uppgår till 200 SEK eller mer gäller minst 100 SEK prispåslag för övriga studenter.

Regler för prissättning https://drive.google.com/file/d/1coM200uBfoXo6kNndpPF7DvEKXmxwUSC/view?usp=sharing

Sittning som kostar 100 SEK för medlemmar, ska kosta (minst) 150 för icke-medlemmar. Sittning som kostar 300 SEK för medlemmar, ska kosta (minst) 400 för icke-medlemmar.

Källa: https://drive.google.com/file/d/1coM200uBfoXo6kNndpPF7DvEKXmxwUSC/view?usp=sharing

  • prissaettning.txt
  • Senast uppdaterad: 2018/02/05 10:51
  • av karexpeditionen