Prissättning på kåraktiviteter

Alla aktiviteter som arrangeras av kåren har lägsta pris för våra medlemmar, för icke-medlemmar ska priset vara minst 50% högre. I samband med detta tog Kårstyrelsen bort den tidigare praxis med att subsidiera sittningsbiljetter med 50 kr.

Exempel

Sittning som kostar 300 för medlemmar, ska kosta (minst) 450 för icke-medlemmar.

Källa: Kårstyrelsesmötet 2015-06-02