Premiering av aktiva

Annordnas en gång i månaden av kårstyrelsen. Syftet är att aktiva ska få träffa andra personer från sektioner/utskott och utbyta tankar och idéer samt ha en trevlig lunch tillsammans. Lunchen är självklart gratis.

Sker en gång per termin. Syftet är att ha en rolig aktivitet tillsammans mellan sektioner och utskott för att lära känna varandra och känna ett mervärde med att vara aktiv inom Kåren.

Nomineringen skickas till vice@sko.miun.se

  • premiering_av_aktiva.txt
  • Senast uppdaterad: 2017/04/27 11:52
  • av vice