Organisationen

Studentkåren är en ideell förening driven av studenter - för studenter. Vårt verksamhetsområde är Mittuniversitetet Östersund och Åre. Organisationen består av 7 sektioner och 8 utskott samt utbildningsservice, där bl.a. studentombud ingår.

Kårens högsta beslutade organ är Medlemsmötet, som beslutar om kårens övergripande verksamhet samt tillsätter förtroendevalda som utför kårens arbete. Kårstyrelsen är mellan medlemsmöten kårens högsta beslutande och verkställande organ.

Studentkåren i Östersund äger ett bolag som heter ÖCAB, Östersunds Campusrestauranger AB.

Kapitel 2 Vår Organisation

§ 2.1 Beslutande organ
Kårens beslutande verksamhet utövas i fallande ordning genom:

  1. Medlemsmötet
  2. Kårstyrelsen
  3. Presidiet

§ 2.2 Verkställande organ
Därtill utövas Kårens verksamhet utan inbördes ordning genom:

  1. Kårens personal

§ 2.3 Våra styrdokument
Studentkåren i Östersunds organisationsuppbyggnad och verksamhet ska sammanfattas och beskrivas i arbetsordningen. Kårens verksamhet regleras av i fallande ordning:

  1. Svenska lagar och förordningar
  2. Studentkårens Praxis
  3. Allmän Praxis

Källa: Stadgar 2016

  • organisationen.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/10 17:25
  • (extern redigering)