Kårens ordbok

Presidiet: Kårstyrelsens ordförande och vice ordförande.
Medlem: En person som har betalat medlemsavgiften.
Förtroendevald: En förtroendevald är en person som är vald av ett medlemsmöte/kårstyrelsemöte till ett uppdrag inom kåren.
Funktionär: En person som hjälper till under ett evenemang.

2016 Ordlistan