Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
mfs_pedagogiska_pris [2016/03/21 11:34]
127.0.0.1 extern redigering
mfs_pedagogiska_pris [2016/06/01 11:55] (aktuell)
kaaven
Rad 1: Rad 1:
 ====== MFS Pedagogiska pris ====== ====== MFS Pedagogiska pris ======
-[[MFS]] delar ut ett pedagogiskt pris per [[Campus]] till en lärare som av studenterna nominerats. Priset är på 10 000:- och går till lärarens avdelning för fortsatt pedagogiskt arbete.+[[MFS]] delar ut ett pedagogiskt pris per [[Campus]] till en lärare som av studenterna nominerats. Priset är på 10 000:- och går till lärarens avdelning för fortsatt pedagogiskt arbete. ​
  
-Första ​priset ​gavs ut 2015 där MFS gemensamt beslöt vem som skulle vinnaVinnaren 2015 Östersund blev Cecilia Segevall på avdelningen omvårdnad.+I Östersund har vi valt att göra som så att den som vinner det pedagogiska ​priset ​i samband med [[lrcs_pedagogiska_pris|LRC´s pedagogiska högtid]] så går den automatiskt vidare till MFS pedagogiska prisStudenterna får även nominera andra lärare som ej nominerats ​LRCs P-P.
  
-Beslut om vinnare ska vara klart senast i maj, och priset delas alltid ut på [[Akademiska Högtiden]].+Presidiet, i Sundsvall och Östersund, bestämmer gemensamt vem som ska få motta priset på respektive Campus. Vinnaren blir underrättad om det i god tid, och det går även ut information om vilka andra lärare som har blivit nominerade. Presidierna skriver gemensamt ihop en motivering till varför just den läraren utsetts. ​Beslut om vinnare ska vara klart senast i maj, vinnaren presenteras under ceremonin ​på den [[Akademiska Högtiden]] ​och bör hålla ett inspirerande tal. 
 + 
 +Information till mottagaren är respektive kår ansvarig för, dvs är mottagaren en lärare på campus Ö-sund så är det vice som ansvarar för att rätt information når ut till mottagaren i god tid. 
 + 
 +===== Tidligare vinnare i Östersund ===== 
 +**2015**\\ 
 +Cecilia Segevall på avdelningen omvårdnad.
  • mfs_pedagogiska_pris.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/06/01 11:55
  • av kaaven