Ljushallen

Studentkåren i Östersund har tillgång på ett utrymme till vänster om trappen som vi lånar ut till ideella föreningar och hyr ut till företag. Här kan man visa upp sin verksamhet för studenterna på skolan.

För att hyra eller låna plats i Ljushallen, skicka ett mejl till ljushallen@sko.miun.se.

SiÖ hyr ut platser till dessa tre grupper, övriga förfrågningar skickas till MIUN.

 • Ideella föreningar
  • Ideella föreningar såsom idrottsföreningar och demokratiska studenföreningar får använda platserna kostnadsfritt för rekrytering av medlemmar.
 • Fackförbund
  • Studentfackförbund får hyra platserna för rekrytering av medlemmar. Studentfackförbund har 50% rabatt.
 • Försäljning och marknadsföring av varor och tjänster
  • Vid försäljning och marknadsföring av varor och tjänster betalar hyresgästen fullt pris. Dessa varor och tjänster skall rikta sig till studenter.

Studentkåren arrangerar 2 stora mässor; Intromässan och framtidsmässan, då fylls hela hallen med aktörer.

 • Fika som delas ut i Ljushallen ska köpas av Cultum som hanterar catering på campus
 • Hyresgästen får ej använda sig av aggressiv marknadsföring och får ej störa passage
 • Hyresgästens budskap får inte vara främlingsfientligt, diskriminerande, kränkande eller på något annat sätt strida mot universitetets värdegrund.
 • Hyresgästen skall följa universitetets ordningsregler.
 • Vid brott mot detta avtal nekas hyresgästen framtida tillstånd att hyra platsen.
 • Bord finns att låna i vaktmästerit, andra bord Ljushallen får ej användas utan särskilt tillstånd.
 • Avbokning fem vardagar innan bokat datum debiteras till 100%

Kostnad för att hyra en plats är 2000kr för heldag(08-16) och 1000kr för halvdag (08-12 eller 12-16).

Källa: Riktlinjer för Ljushallen

 • ljushallen.txt
 • Senast uppdaterad: 2018/03/16 09:35
 • av karexpeditionen