Detta är en gammal version av dokumentet!


Kårstyrelsen 2016

  1. Identifiera vilka mål i Verksamhetsplanen som faller under ert ansvarsområde
  2. Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen
  3. Sätt upp datum och planera era aktiviteter/moment

Uppdatera informationen i Trello och i Kårlex.

  • ks2016.1484335277.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2017/01/13 19:21
  • av vice