Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
ks2016 [2016/09/14 15:07]
linus
ks2016 [2017/04/27 11:50] (aktuell)
vice
Rad 1: Rad 1:
-====== Kårstyrelsen ​2016 ======+====== Kårstyrelsen ​2017 ======
 ^ Namn ^ Ansvarsområde ^ Mail ^ ^ Namn ^ Ansvarsområde ^ Mail ^
-Ida Öberg, ordförande | [[Avtalssamordnare]] ​| [[ordforande@sko.miun.se]] | +Vakant, ordförande |  | [[ordforande@sko.miun.se]] | 
-| Linus Theorell, ​vice ordförande | [[Dokumentationsansvarig]] | [[vice@sko.miun.se]] |+| Linus Theorell, ​Tf. ordförande | [[Dokumentationsansvarig]] | [[vice@sko.miun.se]] ​
 +| vakant | [[Nationell Studentpolitiksamordnare]] |  ​|
 | Hampus Grönvall | [[Sektions- & utskottssamordnare]] | [[hampus.ks@sko.miun.se]] | | Hampus Grönvall | [[Sektions- & utskottssamordnare]] | [[hampus.ks@sko.miun.se]] |
 | Jon Hansell Nilsson | [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | [[jon.ks@sko.miun.se]] | | Jon Hansell Nilsson | [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | [[jon.ks@sko.miun.se]] |
-| Jonas Larsson | [[Samarbetsansvarig]] | [[jonas.ks@sko.miun.se]] | 
 | Madeleine Björklund | [[Kommunikationsansvarig]] | [[madeleine.ks@sko.miun.se]] | | Madeleine Björklund | [[Kommunikationsansvarig]] | [[madeleine.ks@sko.miun.se]] |
-Nora Lundblad ​| [[Studentrepresentationssamordnare]] | [[nora.ks@sko.miun.se]] | +Tomas Berg | [[Studentrepresentationssamordnare]] | [[tomas.ks@sko.miun.se]] | 
-Therese Persson ​| [[Resursansvarig]] | [[therese.ks@sko.miun.se]] | +Victor William-Olsson| [[Internutbildare]] | [[victor.ks@sko.miun.se]] | 
-Tobias Hedin| [[Internutbildare]] | [[tobias.ks@sko.miun.se]] | +Klas Norrsén ​| [[Samarbetsansvarig]] | [[klas.ks@sko.miun.se]] | 
-Tomas BergSuppleant ​| [[tomas.ks@sko.miun.se]] |+Nora Lundblad ​ | [[nora.ks@sko.miun.se]] ​
 +| Marie Olsson, suppleant |  | [[marie.ks@sko.miun.se]] | 
 +| Vakant | [[Resursansvarig]] | |
  
  
-Varje ansvarsområde behöver en projektgrupp på minst 3 kårmedlemmar. Projektledaren ansvarar att rapportera till kårstyrelsen om arbetets fortgång. ​ 
  
-  - Identifiera vilka mål i VP som faller under ert ansvarsområde+  - Identifiera vilka mål i Verksamhetsplanen ​som faller under ert ansvarsområde
   - Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen   - Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen
   - Sätt upp datum och planera era aktiviteter/​moment   - Sätt upp datum och planera era aktiviteter/​moment
  
 Uppdatera informationen i [[Trello]] och i Kårlex. Uppdatera informationen i [[Trello]] och i Kårlex.
  • ks2016.1473865646.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2016/09/14 15:07
  • av linus