Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
ks2016 [2016/03/21 11:34]
127.0.0.1 extern redigering
ks2016 [2017/04/27 11:50] (aktuell)
vice
Rad 1: Rad 1:
-====== Kårstyrelsen ​2016 ======+====== Kårstyrelsen ​2017 ======
 ^ Namn ^ Ansvarsområde ^ Mail ^ ^ Namn ^ Ansvarsområde ^ Mail ^
-Jonathan Alfredsson ​[[Resursansvarig]] ​| [[jonathan.ks@sko.miun.se]] | +Vakant, ordförande ​ | [[ordforande@sko.miun.se]] | 
-Laila Amrouche ​| [[Kommunikationsansvarig]] | [[laila.ks@sko.miun.se]] | +Linus Theorell, Tf. ordförande ​| [[Dokumentationsansvarig]] | [[vice@sko.miun.se]] | 
-Emilia Blomqvist ​| [[Studentrepresentationssamordnare]] | [[emilia.ks@sko.miun.se]] ​+vakant ​| [[Nationell Studentpolitiksamordnare]] |  
-Tobias Hedin | [[Sektions- & utskottssamordnare]] | [[tobias.ks@sko.miun.se]] |+Hampus Grönvall ​| [[Sektions- & utskottssamordnare]] | [[hampus.ks@sko.miun.se]] |
 | Jon Hansell Nilsson | [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | [[jon.ks@sko.miun.se]] | | Jon Hansell Nilsson | [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | [[jon.ks@sko.miun.se]] |
-| [[user:kaaven|Daniel Kåven]], vice-ordförande ​| [[Internutbildare]] | [[vice@sko.miun.se]] | +| Madeleine Björklund ​| [[Kommunikationsansvarig]] ​[[madeleine.ks@sko.miun.se]] 
-Jonas Larsson ​| [[Samarbetsansvarig]] | [[jonas.ks@sko.miun.se]] | +| Tomas Berg | [[Studentrepresentationssamordnare]] | [[tomas.ks@sko.miun.se]] | 
-Linus Theorell ​| [[Dokumentationsansvarig]] | [[linus.ks@sko.miun.se]] | +Victor William-Olsson| [[Internutbildare]] | [[victor.ks@sko.miun.se]] | 
-Pär Oxenwaldt ​Suppleant ​| [[par.ks@sko.miun.se]] | +Klas Norrsén ​| [[Samarbetsansvarig]] | [[klas.ks@sko.miun.se]] | 
-Ida Öbergordförande ​[[Avtalssamordnare]] ​| [[ordforande@sko.miun.se]] |+Nora Lundblad ​ | [[nora.ks@sko.miun.se]] | 
 +Marie Olssonsuppleant ​ | [[marie.ks@sko.miun.se]] ​
 +| Vakant | [[Resursansvarig]] | |
  
-Varje ansvarsområde behöver en projektgrupp på minst 3 kårmedlemmar. Projektledaren ansvarar att rapportera till kårstyrelsen om arbetets fortgång. ​ 
  
-  ​- Identifiera vilka mål i VP som faller under ert ansvarsområde+ 
 +  ​- Identifiera vilka mål i Verksamhetsplanen ​som faller under ert ansvarsområde
   - Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen   - Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen
   - Sätt upp datum och planera era aktiviteter/​moment   - Sätt upp datum och planera era aktiviteter/​moment
  
 Uppdatera informationen i [[Trello]] och i Kårlex. Uppdatera informationen i [[Trello]] och i Kårlex.
  • ks2016.1458560072.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2016/09/14 15:07
  • (extern redigering)