Detta är en gammal version av dokumentet!


Kårstyrelsen 2016

Varje ansvarsområde behöver en projektgrupp på minst 3 kårmedlemmar. Projektledaren ansvarar att rapportera till kårstyrelsen om arbetets fortgång.

  1. Identifiera vilka mål i VP som faller under ert ansvarsområde
  2. Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen
  3. Sätt upp datum och planera era aktiviteter/moment

Uppdatera informationen i Trello och i Kårlex.

  • ks2016.1458560072.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2016/09/14 15:07
  • (extern redigering)