Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
ks2016 [2016/02/04 13:40]
kaaven
ks2016 [2017/04/27 11:50] (aktuell)
vice
Rad 1: Rad 1:
-====== Kårstyrelsen ​2016 ====== +====== Kårstyrelsen ​2017 ====== 
-^ Namn ^ Ansvarsområde ^ +^ Namn ^ Ansvarsområde ​^ Mail 
-Jonathan Alfredsson ​| [[Resursansvarig]] | +Vakant, ordförande |  ​| [[ordforande@sko.miun.se]] | 
-Laila Amrouche ​| [[Kommunikationsansvarig]] | +Linus Theorell, Tf. ordförande ​| [[Dokumentationsansvarig]] | [[vice@sko.miun.se]] | 
-Emilia Blomqvist ​| [[Studentrepresentationssamordnare]] | +vakant ​| [[Nationell Studentpolitiksamordnare]] |  ​
-Tobias Hedin | [[Sektions- & utskottssamordnare]] | +Hampus Grönvall ​| [[Sektions- & utskottssamordnare]] | [[hampus.ks@sko.miun.se]] | 
-| Jon Hansell Nilsson | [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | +| Jon Hansell Nilsson | [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | [[jon.ks@sko.miun.se]] | 
-Daniel Kåven, vice-ordförande ​| [[Utbildningsansvarig]] | +Madeleine Björklund | [[Kommunikationsansvarig]] | [[madeleine.ks@sko.miun.se]] | 
-Jonas Larsson ​| [[Samarbetsansvarig]] | +| Tomas Berg | [[Studentrepresentationssamordnare]] | [[tomas.ks@sko.miun.se]] | 
-Linus Theorell ​| [[Dokumentationsansvarig]] | +| Victor William-Olsson| [[Internutbildare]] | [[victor.ks@sko.miun.se]] | 
-Pär Oxenwaldt ​Suppleant ​+Klas Norrsén ​| [[Samarbetsansvarig]] | [[klas.ks@sko.miun.se]] | 
-Ida Öberg, ordförande ​| [[Avtalssamordnare]] |+Nora Lundblad |  ​| [[nora.ks@sko.miun.se]] | 
 +Marie Olsson, suppleant ​ | [[marie.ks@sko.miun.se]] ​
 +Vakant ​| [[Resursansvarig]] | 
 + 
 + 
 + 
 +  - Identifiera vilka mål i Verksamhetsplanen som faller under ert ansvarsområde 
 +  - Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen 
 +  - Sätt upp datum och planera era aktiviteter/​moment 
 + 
 +Uppdatera informationen i [[Trello]] och i Kårlex.
  • ks2016.1454593226.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:32
  • (extern redigering)