Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Nästa version.
Föregående version.
ks2016 [2016/02/04 08:31]
kaaven skapad
ks2016 [2017/04/27 11:50] (aktuell)
vice
Rad 1: Rad 1:
-====== Kårstyrelsen ​2016 ====== +====== Kårstyrelsen ​2017 ====== 
-  * Ida Öberg, ordförande +^ Namn ^ Ansvarsområde ^ Mail ^ 
-  * Daniel Kåvenvice-ordförande +| Vakant, ordförande ​ | [[ordforande@sko.miun.se]] | 
-  ​* Jonathan Alfredsson +| Linus TheorellTf. ordförande ​| [[Dokumentationsansvarig]] | [[vice@sko.miun.se]] | 
-  * Emilia Blomqvist +| vakant | [[Nationell Studentpolitiksamordnare]] |  | 
-  * Tobias Hedin +| Hampus Grönvall | [[Sektions- & utskottssamordnare]] | [[hampus.ks@sko.miun.se]] | 
-  * Johan Hansell Nilsson +| Jon Hansell Nilsson ​| [[Rekryterings- & premieringsansvarig]] | [[jon.ks@sko.miun.se]] | 
-  * Jonas Larsson +| Madeleine Björklund | [[Kommunikationsansvarig]] | [[madeleine.ks@sko.miun.se]] | 
-  * Linus Theorell +| Tomas Berg | [[Studentrepresentationssamordnare]] | [[tomas.ks@sko.miun.se]] | 
-  ​* Pär Oxenwaldt, suppleant+| Victor William-Olsson| [[Internutbildare]] | [[victor.ks@sko.miun.se]] | 
 +| Klas Norrsén | [[Samarbetsansvarig]] | [[klas.ks@sko.miun.se]] | 
 +| Nora Lundblad |  | [[nora.ks@sko.miun.se]] | 
 +| Marie Olsson, suppleant ​|  | [[marie.ks@sko.miun.se]] | 
 +| Vakant | [[Resursansvarig]] | |
  
-===== Ansvarsområden ===== 
-  * Styrdokument/​Dokumentation 
-  * Rekrytering/​premiering 
-  * Samarbete internt/​sektioner och utskott 
-  * Samarbete lokalt 
-  * Marknadsföring/​Kommunikation 
-  * Resurser/​Lokaler 
-  * Studentrepresentation/​Utbildningskvalitet 
-  * Samarbetsavtal 
-  * Utbildning internt 
  
  
 +  - Identifiera vilka mål i Verksamhetsplanen som faller under ert ansvarsområde
 +  - Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen
 +  - Sätt upp datum och planera era aktiviteter/​moment
 +
 +Uppdatera informationen i [[Trello]] och i Kårlex.
  • ks2016.1454574686.txt.gz
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:32
  • (extern redigering)