Kårstyrelsen 2017

  1. Identifiera vilka mål i Verksamhetsplanen som faller under ert ansvarsområde
  2. Gör en grovplan för året med hur ni kommer arbeta för att uppfylla målen
  3. Sätt upp datum och planera era aktiviteter/moment

Uppdatera informationen i Trello och i Kårlex.