KS-arbetet

Denna sidan är dedikerad till Kårstyrelsens arbetssätt, rutiner och projekt. Här finns regler och struktur för allt som ska göras.

Kårstyrelsen 2017 och deras ansvarsområden.

Här är information om de forum vi är representerade i

Kårstyrelsen har möte varannan tisdag, fredagen innan har man ett förmöte på lunchen. Alla medlemmar får vara med om de föranmäler sig till presidiet. Efter mötet läggs protokollet upp i kårarkivet.

Presidiet är heltidsarvoderade tjänster som sitter i Studenternas hus på 2:a våningen. De har personalansvar för våra anställda.

  • ks-arbetet.txt
  • Senast uppdaterad: 2017/03/22 20:26
  • av vice