Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

kontanthantering [2016/09/14 15:24] (aktuell)
linus skapad
Rad 1: Rad 1:
 +====== Kontanthantering ====== 
 +Under hösten 2016 på börjades en utredning om att sluta använda kontanter inom Kåren. Det enda egentliga problem som identifierades var att vissa internationella studenter använder sig av kontanter på grund av vissa svårigheter att använda kort, detta gäller framförallt utomeuropeiska studenter. Efter en dialog med det Internationella Utskottet bedömdes att ett borttagande av kontanthantering ej kommer att drabba de internationella studenterna särskilt hårt. Majoriteten av studenterna kan betala med kort och de som ej har möjlighet att göra det kan betala kontant till en kompis som i sin tur kan betala in via kort eller Swish. Under Kårstyrelsemötet 2016-XX-XX togs beslutet att sluta använda kontanter inom Studentkåren i Östersund. ​
  • kontanthantering.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/09/14 15:24
  • av linus