Kommunikationsansvarig

Ansvarar för den externa kommunikationen och marknadsföring, samt att det finns en enhetlig grafisk profil.

”SiÖ ska utforma en tydlig strategi för marknadsföring och medlemsrekrytering samt utveckla en enhetlig grafisk profil. SiÖ ska även aktivt kommunicera ut den verksamhet som bedrivs.” - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Se till att strategier för marknadsföring finns
  • Se till att rutiner för kommunikation finns
  • Se till att en enhetlig grafisk profil används

Planerade aktiviteter 2016

  • Skapa rutiner för Studentkårens kommunikation
  • Ta fram en strategi för Studentkårens marknadsföring
  • Vara aktiv på Studentkårens sociala medier
  • Uppdatera Studentkårens grafiska profil
  • kommunikationsansvarig.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/11/21 20:48
  • av linus