Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
intromaessan [2016/07/27 14:17]
linus [Innan mässan]
intromaessan [2016/09/12 09:15] (aktuell)
linus [Under dagen]
Rad 31: Rad 31:
  
 ==== Under dagen ==== ==== Under dagen ====
 +  - Var värd under dagen 
 +  - Dela ut kaffebiljetter till alla utställare 
 +  - Dela ut lunchbiljetter till betalande företag 
 +  - Dela ut wifi-koder
 ==== Efter mässan ==== ==== Efter mässan ====
  
   - Skicka ut [[faktura]] för mässan till de företag som ska faktureras, markera med vår/höst och årtal.   - Skicka ut [[faktura]] för mässan till de företag som ska faktureras, markera med vår/höst och årtal.
   - Skicka ut [[https://​drive.google.com/​open?​id=1vYV6UAAx8KzpJHCUo2AFLQHGBJrXSPVDRlujP0cFSf0|utvärderingsformulär]] till alla deltagare.   - Skicka ut [[https://​drive.google.com/​open?​id=1vYV6UAAx8KzpJHCUo2AFLQHGBJrXSPVDRlujP0cFSf0|utvärderingsformulär]] till alla deltagare.
  • intromaessan.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/09/12 09:15
  • av linus