Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

interpellation [2016/03/21 11:34] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +====== Interpellation ======
 +Skicka till [[kårstyrelsen]].
  
 +===== Från stadgan =====
 +<WRAP center round box 100%>
 +§ 4.8.3 Interpellationer\\
 +Interpellationer är frågor ställda av medlem eller medlemmar till förtroendevalda inom kåren och som ska besvaras under medlemsmötet. Dessa ska lämnas in till Kårstyrelsen senast tio (10) dagar innan det aktuella mötet.
 +</​WRAP>​
 +
 +**Källa:** [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B_BPmBhGoFBAMm92SGRJOHBWNTg|Stadga 2015]]
  • interpellation.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)