Internutbildare

Ansvara för att utbilda kåraktiva i kårens arbete, att vara kontaktperson med Folkuniversitetet om internutbildning, samt att säkerställa att vi har tillgång på relevant information.

”SiÖ ska se till att de aktiva har den kunskap och verktyg de behöver för att utföra sina uppdrag. För att uppnå detta ska de aktiva utbildas i och tillhandahållas de styrdokument som genomsyrar verksamheten.” - Verksamhetsplan 2016

Övergripande ansvar

  • Se till att material till utbildningen av aktiva finns
  • Planera, utforma och revidera utbildningar efter utvärdering
  • Nära samarbete med Folkuniversitetet

Planer

  • internutbildare.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)