Ekonomi

Vår kår drivs till stor del av bidrag från, Östersunds kommun, staten och Mittuniversitetet. På Höstmötet bestäms nästa års Budget, vilken är riktlinjerna för hur vi använder föreningens pengar.

Alla ekonomiska frågor som rapporter, budgetar och annat kollar man med receptionen eller direkt via mejl som igen tar ärende vidare med Ekonomiansvarig.

Våra fakturor hanteras av Firmatecknare och vi jobbar i Fortnox.

Kapitel 10 Ekonomi

§ 10.1 Verksamhetsår
Kårens verksamhets- och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 10.2 Firmateckning
Studentkårens firma tecknas av Ordförande, Vice ordförande och av medlemsmötet utsedd anställd var för sig. Vid investeringar som överstiger tiotusen (10 000) kr ska Studentkårens samtliga firmatecknare godkänna dessa samt informera Kårstyrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 10.3 Lån
Kåren äger rätt att uppta kortfristiga penninglån intill ett belopp motsvarande hälften (1/2) av kåravgifter under närmast föregående verksamhetsår.

§ 10.4 Affärsverksamhet
Vid idkande av affärsverksamhet ska Kåren främja de angivna ändamålen i § 1.1.

Källa: Stadgar 2016

  • ekonomi.txt
  • Senast uppdaterad: 2017/02/06 09:52
  • av anders