Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
dokumentationsansvarig [2016/02/29 16:25]
linus
dokumentationsansvarig [2016/03/21 11:34] (aktuell)
Rad 2: Rad 2:
 Ansvarar för att Kårens [[styrdokument|styrdokument]] hålls uppdaterade och att rutiner finns för hur dokumentationen ska skötas inom Kåren. Ansvarar för att Kårens [[styrdokument|styrdokument]] hålls uppdaterade och att rutiner finns för hur dokumentationen ska skötas inom Kåren.
  
-//"​SiÖ ska säkerställa att kontinuerlig dokumentation genomförs, att upprätthålla och uppdatera styr- och policydokumenten samt att all dokumentation sparas"//​ - [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B_BPmBhGoFBASjZWTWM1am9aaGc|Verksamhetsplan 2016]]+//"​SiÖ ska säkerställa att kontinuerlig dokumentation genomförs, att upprätthålla och uppdatera styr- och policydokumenten samt att all dokumentation sparas."// - [[https://​drive.google.com/​open?​id=0B_BPmBhGoFBASjZWTWM1am9aaGc|Verksamhetsplan 2016]]
  
 **Övergripande ansvar** **Övergripande ansvar**
  • dokumentationsansvarig.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)