Budget

En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser.

Vår budget bestäms av Medlemsmötet och verkställs av Kårstyrelsen, Presidiet har högsta ansvaret. Kårens inkomster utgörs främst av bidrag från Östersunds kommun, Mittuniversitetet och staten samt medlemsavgifter.

Kåren erhåller två typer av bidrag från Östersunds kommun: Studentstadsmedel som framförallt går till Introperioden och Kårens sektioner och utskott, samt hyresbidrag till studenternas hus. Kåren fakturera Östersunds kommun för att få bidragen utbetalda. Studentstadsmedlen faktureras en gång per år, vid årsskiftet, och hyresbidraget faktureras två gånger per år, i juni och december.

Budget 2016 blev godkänd på medlemsmötet HT2015 med en uppmaning till KS att revidera den till medlemsmötet VT2016.

Källa: Medlemsmötesprotokoll HT 2015

  • budget.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/08/04 06:39
  • av linus