Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
Nästa version.
Föregående version.
avtalssamordnare [2016/04/18 12:08]
ida.o
avtalssamordnare [2016/04/18 10:11] (aktuell)
Rad 7: Rad 7:
  
 **Övergripande ansvar** **Övergripande ansvar**
-  * Punkt i osorterad listaSe ​till att Kårens samarbetsavtal hålls uppdaterade +  * Se till att Kårens samarbetsavtal hålls uppdaterade 
-  * Punkt i osorterad listaBistå ​med expertis kring Kårens samarbetsavtal +  * Bistå ​med expertis kring Kårens samarbetsavtal 
-  * Punkt i osorterad listaSe ​till att Kårens samarbetsavtal följs+  * Se till att Kårens samarbetsavtal följs
  
 **Planerade aktiviteter 2016** **Planerade aktiviteter 2016**
-  * Punkt i osorterad listaUppdatera ​MittÖs handlingsplan +  * Uppdatera ​MittÖs handlingsplan 
-  * Punkt i osorterad listaUppdatera ​avtalet med International Office kring Pick-up serivice, Introduktionsaktiviteter och sociala aktiviteter. +  * Uppdatera ​avtalet med International Office kring Pick-up serivice, Introduktionsaktiviteter och sociala aktiviteter. 
-  * Punkt i osorterad listaUppdatera ​avtalet med Mittuniversitetet +  * Uppdatera ​avtalet med Mittuniversitetet 
-  * Punkt i osorterad listaUppdatera ​avtalet med ÖCAB+  * Uppdatera ​avtalet med ÖCAB
  
  • avtalssamordnare.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/18 10:11
  • (extern redigering)