Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
arbetssaett [2016/03/21 11:34]
127.0.0.1 extern redigering
arbetssaett [2017/01/11 10:28] (aktuell)
receptionen [Ansvarsvarsområden]
Rad 2: Rad 2:
 Kåren har haft olika arbetssätt,​ och här kommer vi beskriva kort om de och (eventuellt) hur de har fungerat. Kåren har haft olika arbetssätt,​ och här kommer vi beskriva kort om de och (eventuellt) hur de har fungerat.
  
-====== ​Ansvarsvarsområden ​====== +====== ​Ansvarsområden ​====== 
-2016 infördes ansvarsområden,​ 9 områden för de 9 ledamöterna i styrelsen. ​Ansvarlig ​har som uppgift att skapa en arbetsgrupp,​ sätta en handlingsplan och fördela arbetet.+2016 infördes ansvarsområden,​ 9 områden för de 9 ledamöterna i styrelsen. ​Ansvarig ​har som uppgift att skapa en arbetsgrupp,​ sätta en handlingsplan och fördela arbetet.
  
 **Styrdokument/​Dokumentation** **Styrdokument/​Dokumentation**
-  - Se till att styrdokumenten uppdateras (bl.a. innan/efter medlemsmöten)+  - Se till att styrdokumenten uppdateras (bla. innan/efter medlemsmöten)
   - Expertis kring styrdokumenten   - Expertis kring styrdokumenten
   - Rutiner kring hur vi dokumenterar,​ skapa struktur för kontinuiteten i kåren.   - Rutiner kring hur vi dokumenterar,​ skapa struktur för kontinuiteten i kåren.
-  - Se över aktuella mallar, evkomplettera med nya mallar.+  - Se över aktuella mallar, ev komplettera med nya mallar.
  
 **Rekrytering/​premiering** **Rekrytering/​premiering**
Rad 18: Rad 18:
 **Samarbete internt/​sektioner och utskott** **Samarbete internt/​sektioner och utskott**
   - Kontaktperson till S/U   - Kontaktperson till S/U
-  - Sammankalla till och hålla i ordföranderåden +  - Sammankalla till och hålla i ordföranderåd 
-  - Utvärdera samarbetet internt, evutöka+  - Utvärdera samarbetet internt, ev utöka
  
 **Samarbete lokalt** **Samarbete lokalt**
  • arbetssaett.txt
  • Senast uppdaterad: 2017/01/11 10:28
  • av receptionen