Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
arbetsordning [2016/03/21 11:34]
127.0.0.1 extern redigering
arbetsordning [2016/04/28 09:55] (aktuell)
kaaven
Rad 1: Rad 1:
 ====== Arbetsordning ====== ====== Arbetsordning ======
-En beskrivning av hur arbetet och ansvaret fördelas inom organisationen. Vår arbetsordning blev senast fastställd 2010, mycket har ändrats, så under 2016 är detta ett av de dokument som måste uppdateras.+En beskrivning av hur arbetet och ansvaret fördelas inom organisationen. Vår arbetsordning blev senast ​förslagen men inte fastställd 2010, mycket har ändrats, så under 2016 är detta ett av de dokument som måste uppdateras.
  
 Man kan läsa 2010's arbetsordning [[https://​drive.google.com/​open?​id=0BwcNN0TQk6rlT2c3TVcxWjIwX0E|här]]. Man kan läsa 2010's arbetsordning [[https://​drive.google.com/​open?​id=0BwcNN0TQk6rlT2c3TVcxWjIwX0E|här]].
  • arbetsordning.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/28 09:55
  • av kaaven