Arbetsordning

En beskrivning av hur arbetet och ansvaret fördelas inom organisationen. Vår arbetsordning blev senast förslagen men inte fastställd 2010, mycket har ändrats, så under 2016 är detta ett av de dokument som måste uppdateras.

Man kan läsa 2010's arbetsordning här.

  • arbetsordning.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/04/28 09:55
  • av kaaven