Anders Lundgren

Anders Lundgren
anders.lundgren@sko.miun.se
admin@sko.miun.se
070-662 17 51

Anders är anställd på heltid och jobbar som IT-ansvarig, sakkunnig, administratör och Studentombud. Han är också hedersmedlem i studentkåren. Rollerna Anders har ser ut så här:

Rollen Sakkunnig

 • Agera sakkunnig till kårstyrelse, presidie, sektioner och utskott samt studentrepresentanter

Ger information och råd till kårstyrelse, presidie, sektioner och utskott inför beslut. Hjälper studentrepresentanter i deras uppdrag. Utbildar sektionsstyrelser i kårkunskap samt lag och förordning.

 • Fungera som en remissinstans för organisationen

Läser och kommenterar förslag och utredningar.

 • Kontrollera och hjälpa kårstyrelsen att följa medlemsbeslut. t.ex. verksamhetsplan

Deltar på möten, läser protokoll samt deltar vid konkretisering av verksamhetsplan.

 • Stödja kårstyrelsen inför arrangerandet av medlemsmöten

Tar bland annat fram medlemsmatrikel för röstlängden.

 • Introduktion av nya styrelseledamöter

Deltar i utbildning av kårstyrelsen.

I dessa frågor maila anders.lundgren@sko.miun.se eller ring 0706 621751

Rollen IT-ansvarig

 • Övervakar och underhåller all IT-utrustning inom kåren såsom, datorer, skrivare/kopiator, telefoner och servrar (medlemsregister och kassasystem) samt Google Apps (epost-system, kalender, molnlagring med mera).
 • Administrerar studentkårens mobiltelefoner och abonnemang och därtill relaterade tjänster såsom Swish.
 • Ansvarar för alla inköp av hård- och mjukvara och skall rådfrågas inför alla sådana inköp.

Övrigt som Anders kan bidra med Inför alla former av inköp är det bra att kontakta Anders eftersom vi har avtal med flera leverantörer samt i många fall redan har det som efterfrågas. Svar på frågor som rör postgång och leveranser, skickande och mottagande av fakturor samt betalstatus på leverantörsfakturor. Det är alltid en bra idé att kolla med Anders om en undrar något.

I ovanstående frågor Maila admin@sko.miun.se eller ring 0706 621751

 • anders_lundgren.txt
 • Senast uppdaterad: 2016/06/01 09:23
 • av kaaven