Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

akademiska_hoegtiden [2016/03/21 11:34] (aktuell)
Rad 1: Rad 1:
 +====== Akademisk högtid ======
 +Den akademiska högtiden vid Mittuniversitetet hålls i början av oktober vartannat år och alternerar mellan Mittuniversitetets campusorter. ​
  
 +Vid den akademiska högtiden installeras nya professorerna och nya doktorer och hedersdoktorer promoveras. Högtiden avslutas med utdelning av stipendier och priser. Därefter följer en bankett för deltagare och inbjudna gäster.
 +
 +Dagen innan högtidsceremonin,​ håller nya hedersdoktorer och professorer installationsföreläsningar där de delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.
 +
 +Yasmine Lundqvist är ceremonimästare,​ Anders Olsson biträdande ceremonimästare,​ Lena Stenmark och Kristina Mehlin är ceremoniadministratörer. ​
 +
 +All praktisk information finns på Mittuniversitetets [[http://​www.miun.se/​universitetet/​akademiskahogtider|hemsida]] och mer information kan fås via [[akademiskhogtid@miun.se]].
  • akademiska_hoegtiden.txt
  • Senast uppdaterad: 2016/03/21 11:34
  • (extern redigering)